Toppmeny

WebbPlatsen i Sverige AB lanserar tjänsten FTP2GO

Som ett led i att tillgodose företag med behov av dedikerat utrymme för överföring, utbyte och lagring av större dokument och filer lanserar nu WebbPlatsen i Sverige AB tjänsten FTP2GO.

”Denna tjänst är efterfrågad av ett nischat segment av våra kunder, dessa kunder tycker det börjar kännas lite omodernt att skicka flera megabyte stora dokument som e-post”, säger Joaquim Homrighausen, VD för WebbPlatsen.

Tjänsten finns i lite olika paketeringar beroende på kundens behov; från tillfällig lagring med automatisk rensning till en mer permanent lagringsplats.

Tjänsten är utvecklad i samarbete med Tojoma Systems AB.

För mer information, ring (08-54555470) eller skicka e-post till sales@webbplatsen.se

Webbplatsen I Sverige AB
WebbPlatsen i Sverige AB är ett privatägt aktiebolag och har funnits sedan 1998. Alla våra anställda har arbetat med någon form av systemutveckling, webbdesign, hårdvara, projektledning och/eller konsultverksamhet inom IT-branschen i mer än tio år.