Toppmeny

Systemförvaltning

SystemförvaltningMed vår tjänst Systemförvaltning (Managed Hosting) tar vi ett totalansvar över er serverlösning. Ni bestämmer vilka tjänster ni vill att er server-lösning ska kunna utföra och vi tar hand om driftsättning samt löpande underhåll av både hårdvara samt mjukvara.

Vad innebär systemförvaltning/managed hosting?

Att hyra en molnserver eller dedikerad server innebär att leverantören tar ansvar för allt det fysiska gällande er serverlösning. Dvs. hårdvara, kyla, el, internetanslutning. Därefter ansvarar man som kund själv för operativsystem och applikationer.

Systemförvaltning innebär i princip drift av mjukvara i olika former. I det större sammanhanget kan det även innebära ansvar för en hel teknikplattform.

Genom denna tjänst tar vi därför helhetsansvar för er hosting.

  • Vi installerar och underhåller operativsystemet
  • Vi ser till att brandvägg är korrekt uppsatt och att den fungerar
  • Vi ansvarar och övervakar backuper
  • Vi gör i princip allt ni önskar att vi ska göra i servern, så länge vi inte anser att det påverkar drift, stabilitet eller säkerhet i servern

Eftersom vi tar det fulla ansvaret för servern innebär detta att man som kund själv inte kan administrera i form av root eller Administratör. Om en konfigurationsändring ska utföras måste detta beställas av oss, så att vi utför ändringen och dokumenterar ner den. (Dessa konfigurationsändringar ingår i tjänsten och kostar inget extra.)

BESTÄLL