Toppmeny

WordPress underhåll

Vi sköter om er webbsida där vi ser till att WordPress, plugins och tema uppdateras och underhålls.

Det som ofta glöms bort efter att man lanserat sin webbsida med WordPress är underhåll. En webbsida med WordPress kräver löpande underhåll då det ständigt kommer system- och säkerhetsuppdateringar samt uppdateringar för plugins.

För att inte riskera att bli utsatt för angrepp som medför att webbsida blir hackad så krävs kontinuerligt underhåll av WordPress.

Uppdateringar sker 1 gång per månad.

Pris
395kr/mån
Hemsida ej hos WebbPlatsen, 795kr/mån
xSentio: ingår